جدول قیمت روز تسمه مسی

نام کالانوع کارخانهوزن یک متر به kgخلوص مسقیمت به kg (تومان)
تسمه مسی 15*3مس کاوه0.405مس 9/99٪263.000
تسمه مسی  20*3مس کاوه0.540مس 9/99٪263.000
تسمه مسی  25*3مس کاوه0.670مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 30*3مس کاوه0.810مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 30*5مس کاوه1.350مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 40*5مس کاوه1.800مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 40*10مس کاوه3.600مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 50*50مس کاوه2.250مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 50*10مس کاوه4.500مس 9/99٪263.000
تسمه مسی  60*5مس کاوه4.500مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 60*10مس کاوه2.700مس 9/99٪263.000
تسمه مسی  80*5مس کاوه3.600مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 80*10مس کاوه7.200مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 100*5مس کاوه4.5مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 100*10مس کاوه9مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 120*10مس کاوه10.8مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 30*10مس کاوه2.17مس 9/99٪263.000
تسمه مسی 30*5مس کاوه0.9مس 9/99٪263.000

شمش مسی ۱۰*۳۰

فروشگاه آریا ایمن آوات نماینده فروش تسمه های مسی در ضخامت های و ابعاد مختلف می باشد . و از سایزهای شین مسی میتوان از شمش مسی شاخه سایز ۱۰*۴۰ و شینه مسی سایز ۱۰*۵۰ و شمش مسی سایز ۱۰*۳۰ و باسبار مسی سایز ۱۰*۶۰ و باسبار مسی سایز ۱۰*۸۰ و شمش مسی سایز ۱۰*۱۰۰ نام برد. و از سایز شمش مسی رول میتوان از رول مسی نمره ۵*۵۰ و رول مسی نمره ۵*۲۰ و تسمه رول سایز ۵*۳۰ و شین مسی سایز ۳*۲۰ و کویل مسی نمره ۳*۳۰ و تسمه مسی سایز ۳*۲۵ نام برد .و همچنین در سایت www.ariyahse.ir آمپر قابل تحمل هر شمش مسی به صورت جداگانه موجود می باشد که شما مشتریان عزیز میتوانید مشاهده کنید. شینه مسی سایز ۳*۱۵ مارک مسبار کاوه موجود است.

تسمه مسی

طراحی سایت و سئو