نام کالا نوع کارخانه وزن یک متر تعداد رشته سیم مسی قیمت به کیلومتر (تومان)

سیم مسی ارت لخت نمره 16

مس کاوه

144 g

رشته7

249/00

سیم مسی ارت لخت نمره 25

مس کاوه

225 g

رشته 7

249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 35

مس کاوه

315 g

رشته 7

249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 50

مس کاوه

450 g

رشته 7

249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 70

مس کاوه

630 g

رشته 19

249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 95

مس کاوه

855 g رشته19 249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 120

مس کاوه

1/080 kg رشته 19 249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 150

مس کاوه

1/350 kg رشته 37 249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 185

مس کاوه

1/665 kg رشته 37 249/000

سیم مسی ارت لخت نمره 240

مس کاوه

2/160 kg رشته 37 249/000

جدول قیمت سیم مسی ارت

سیم ارت سایز 35

C:\Users\tita\Downloads\download.jpg

سیم ارت دارای سایزهای مختلف می باشد. سیم ارت مسی نمره ۱۸۵ و سیم ارت مسی سایز ۱۲۰ و سیم مسی لخت یا بدون روکش سایز ۲۴۰ در فروشگاه آریا ایمن آوات موجود می باشد سیم ارت مسی نمره ۷۰ که دارای تعداد ۱۹ رشته می باشد . سیم ارت مسی سایز ۳۵ بیشتر برای صفحه ارت مسی ۵۰*۵۰ در چاه ارت استفاده میشود سیم ارت دارای سایزهای مختلف می باشد . سیم ارت نمره ۱۶ و سیم ارت نمره ۲۵ و سیم مسی لخت سایز ۳۵ دارای تعداد ۷ رشته هستند سیم ارت سایز ۳۵ دارای خلوص مس ۹۹٫۹ درصد میباشد .

سیم ارت مسی نمره 35

C:\Users\tita\Downloads\copper-wire.jpgقیمت سیم مس در سایز های نمره 25،35،50 بر اساس آخرین تغییرات بازار می باشد. و محصولات شرکت مسبار کاوه و دنیای مس می باشد . سیم های ارت دارای هفت رشته یا 19رشته هستند. سیم ارت لخت نمره 16دارای تعداد 7 رشته به تابیده شده است.

سیم ارت مسی نمره ۱۲۰

این فروشگاه نماینده فروش سیم ارت مسی لخت یا بدون روکش در لاله زار می باشد سیم ارت مسی نمره ۱۲۰ و سیم ارت سایز ۱۵۰ و سیم ارت مسی نمره ۱۸۵ و  سیم ارت بدون روکش سایز ۲۴۰ دارای ۳۷ رشته به هم تابیده می باشد . ولی سیم مسی ارت نمره ۷۰ و سیم ارت لخت نمره ۹۵ و سیم مسی نمره ۱۲۰ دارای ۱۹ رشته به هم تابیده می باشد . قیمت سیم ارت مسی بدون روکش در سایت فروشگاه آریا ایمن آوات با تغییرات بازارمی باشد و شما میتوانید هر روز از قیمت روز سیم ارت سایز ۹۵ و غیره مطلع بشید.

C:\Users\tita\Downloads\سیم-مسی-ارت-نمره-120.jpg