نام کالانوع کارخانهوزن یک مترتعداد رشته سیم مسیقیمت به کیلومتر (تومان)
سیم مسی ارت لخت نمره 16مس کاوه144  g رشته7249/00
سیم مسی ارت لخت نمره 25  مس کاوه225  gرشته 7249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 35  مس کاوه315  gرشته 7249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 50  مس کاوه450  gرشته 7249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 70  مس کاوه630 gرشته 19249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 95  مس کاوه855  g رشته19249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 120  مس کاوه1/080 kgرشته 19249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 150  مس کاوه1/350 kgرشته 37249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 185  مس کاوه1/665 kgرشته 37249/000
سیم مسی ارت لخت نمره 240مس کاوه2/160 kgرشته 37249/000

جدول قیمت سیم مسی ارت

سیم ارت سایز 35

سیم ارت دارای سایزهای مختلف می باشد. سیم ارت مسی نمره ۱۸۵ و سیم ارت مسی سایز ۱۲۰ و سیم مسی لخت یا بدون روکش سایز ۲۴۰ در فروشگاه آریا ایمن آوات موجود می باشد سیم ارت مسی نمره ۷۰ که دارای تعداد ۱۹ رشته می باشد . سیم ارت مسی سایز ۳۵ بیشتر برای صفحه ارت مسی ۵۰*۵۰ در چاه ارت استفاده میشود سیم ارت دارای سایزهای مختلف می باشد . سیم ارت نمره ۱۶ و سیم ارت نمره ۲۵ و سیم مسی لخت سایز ۳۵ دارای تعداد ۷ رشته هستند سیم ارت سایز ۳۵ دارای خلوص مس ۹۹٫۹ درصد میباشد .

سیم ارت مسی نمره 35

سیم ارت مسی نمره ۱۲۰

این فروشگاه نماینده فروش سیم ارت مسی لخت یا بدون روکش در لاله زار می باشد سیم ارت مسی نمره ۱۲۰ و سیم ارت سایز ۱۵۰ و سیم ارت مسی نمره ۱۸۵ و  سیم ارت بدون روکش سایز ۲۴۰ دارای ۳۷ رشته به هم تابیده می باشد . ولی سیم مسی ارت نمره ۷۰ و سیم ارت لخت نمره ۹۵ و سیم مسی نمره ۱۲۰ دارای ۱۹ رشته به هم تابیده می باشد . قیمت سیم ارت مسی بدون روکش در سایت فروشگاه آریا ایمن آوات با تغییرات بازارمی باشد و شما میتوانید هر روز از قیمت روز سیم ارت سایز ۹۵ و غیره مطلع بشید.

 

طراحی سایت و سئو