قیمت سی کلمپ مسی

نام کالا سایز سی کلمپ پرسی خلوص مس نوع اتصال کلمپ قیمت به عدد تومان
سی کلمپ مسی مدل T44 9/99 % پرسی

23.000

سی کلمپ مسی مدل T60 9/99 % پرسی

26.000

سی کلمپ مسی مدل T76 9/99 % پرسی

28.000

سی کلمپ مسی مدل T98 9/99 % پرسی

31.000

سی کلمپ مسی مدل T122 9/99 % پرسی

35.000

سی کلمپ مسی مدل T154 9/99 % پرسی

42.000

سی کلمپ مسی مدل T190 9/99 % پرسی

55.000

سی کلمپ مسی مدل T240 9/99 % پرسی

71.000

سی کلمپ مسی مدل T288 9/99 % پرسی

86.000

سی کلمپ مسی مدل T365 9/99 % پرسی

96.000

سی کلمپ مسی مدلT450 9/99 % پرسی

110.000

 

کلمپ مسی پرسی

C:\Users\tita\Downloads\unnamedقثف.jpg

کلمپ پرسی مسی دارای انواع سایزهای مختلف می باشد که میتوان از سایزهای آن به مدل T44 و مدل T60 و مدل T122 و مدل T190 و مدل T154 و مدل T122 نام برد . و همچنین در سایزهای بزرگتر آن میتوان به سایزهای T240 و سی کلمپ مسی پرسی مدل T288 و کلمپ نمره T365 که بزرگترین سایز این کلمپ هست را نام برد . و به عنوان نمونه مدل T44 میتواند دو سیم مسی نمره ۱۶ و ۲۵ رو به هم متصل کند . و همچنین مدل T98 میتواند دو سیم ارت مسی نمره ۵۰ رو به هم نیز متصل نمایید .و همچنین برای اطلاع از قیمت کلمپ مسی پرسی یا سی کلمپ مسی میتوانید هر روز به این سایت فروشگاه آریا ایمن آوات مراجعه نمایید

کلمپ مسی پرسی یا C CALAMP

C:\Users\tita\Downloads\unnamedقث.jpg

کلمپ پرسی مسی نام دیگر این محصول می باشد . که از مدل های این محصول میتوان به مدل T76 و T98 و مدل مسی پرسی T365 نام برد . و اتصال دو سیم مسی که به صورت موازی کنار هم قرار گرفته شدند به این صورت می باشد . که با استفاده از دستگاه پرس کابلشو بست مسی فشرده میشود و دو سیم موازی رو به هم متصل مینماید .قیمت روز این محصول رو میتوانید در این سایت مشاهده نمایید . طراحی این کلمپ به گونه ای است که نیاز به برش سیم اصلی جهت انشعاب نمی باشد .

سی کلمپ مسی

C:\Users\tita\Downloads\unnamedثف.jpg

سی کلمپ مسی یا پرسی که برای اتصال دو سیم مسی به صورت موازی به کار میرود . خلوص مس اینها ۹/9۹ درصد می باشد و برای اتصال دو سیم به همدیگر به حالت موازی نیاز به برش سیم مسی نیست . جنس این کلمپ ها از جنس فلز مس به روش اکسترود می باشد و در صورت نیاز میتوان با آبکاری قلع هم ارایه داد .