جدول قیمت شینه نول و شینه ارت مسی

نام کالا طول شینه سایز شینه مسی قیمت به عدد

شینه نول 4 پیچ مسی

10 CM

15*3

25.500

شینه نول 4 پیچ مسی

10 CM

15*3

32.500

شینه نول 6 پیچ مسی

10 CM

15*3

31.000

شینه نول 6 پیچ مسی

10 CM

15*3

39.800

شینه نول 8 پیچ مسی

10 CM

15*3

37.600

شینه نول 8 پیچ مسی

19 CM

15*3

47.300

شینه نول 10 پیچ مسی

20 CM

15*3

44.500

شینه نول 10 پیچ مسی

22 CM

15*3

545.000

شینه نول 12 پیچ مسی

23.5 CM

15*3

51.700

شینه نول 12 پیچ مسی

25 CM

15*3

61.500

شینه نول 18 پیچ مسی

33 CM

15*3

74.300

شینه نول 18 پیچ مسی

34.5 CM

15*3

97.900

شینه نول 24 پیچ مسی

43 CM

15*3

100.000

شینه نول 24 پیچ مسی

45 CM

15*3

129.800

مقره چکمه ای

زیر شینه نول قرار میگیرد

—-

3.500

شمش نول ۴ پیچ

شمش نول ۴ پیچ نام دیگر شینه های نول و شینه های ارت مسی می باشد . شمش ارت مسی نیاز به مقره ندارد چون حالت پایه دار می باشد . ولی شینه نول باید حتما مقره زیرش قرار دهید که بتوانید روی تابلوهای برق نصب کنید . باید سر سیم های مسی رو کابلشو بزنید و بعد از آن به این شینه های نول مسی نصب کنید .قیمت شینه نول مسی ۴ پیچ و ۶ پیچ و ۸ پیچ و ۱۰ پیچ و ۱۲ پیچ در سایت خانه مس ایران به روز می باشد . همچنین شینه ارت مسی ۴ پیچ و ۶ پیچ و ۸ پیچ و ۱۰ پیچ و ۱۲ پیچ موجود می باشد. تمامی شمش ها در فروشگاه آریا ایمن آوات موجود است .

C:\Users\tita\Downloads\unnamedیبسب.jpg

شینه ارت ۴ پیچ مسی

C:\Users\tita\Downloads\4_nol1.jpg شینه ارت ۴ پیچ مسی در فروشگاه آریا ایمن آوات به مناسبترین قیمت به فروش میرسد. شمش های ۴ پیچ ارت و شمش های ارت مسی ۶ پیچ موجود می باشد . جنس این شمش از مس با خلوص ۹۹ درصد می باشد . شمش مسی ۸ پیچ قابلیت گرفتن هشت انشعاب را دارد . شینه های ارت در جعبه تست ارت و تابلوهای برق به کار میرود.