قیمت میله ارت کاپر باند

نام کالا طول میله ارت نوع پوشش مس جنس مغزی میله ارت قیمت به عدد تومان

میله ارت کاپر باند نمره 16

1.5 metr

آبکاری مس

فولاد

63.000

میله ارت کاپر باند نمره 20

1.5 metr

آبکاری مس

فولاد

110.000

میله ارت کاپر باند سایز 16

3 metr

آبکاری مس

فولاد

135.000

میله ارت کاپر باند سایز 20

3 metr

آبکاری مس

فولاد

210.000

کوپلینگ یا بوشن میله ارت 16

—-

آبکاری مس

برنج

50.000

کوپلینگ یا بوشن میله ارت 20

—-

آبکاری مس

برنج

75.000

چکش خور میله ارت سایز 16

—-

از جنس فولاد

فولاد

25.000

چکش خور میله ارت سایز 20

—-

از جنس فولاد

فولاد

35.000

راد مسی قطر ۱۴

C:\Users\tita\Downloads\unnamedیس.jpg

راد مسی قطر ۱۴ نام دیگر میله گراند می باشد و این راد را میتوان به عنوان صاعقه گیر در پشت بام استفاده استفاده قرار داد . راد قطر ۲۰ میلیمتر هم در فروشگاه آریا ایمن آوات برای فروش موجود می باشد و از نظر ضخامت کمی قطورتر از بقیه راد ها می باشد کرد . و هم میتوان این راد مسی یا روکش مسی قطر ۱۴ یا ۱۶ را داخل زمین کوبید و در سیستم چاه ارت مورد استفاده قرار میگیرد.

میله ارت کاپر باند نمره ۱۶ ۱/۵ متری

C:\Users\tita\Downloads\copper-earthing-electrode-1864959.jpg

میله ارت کاپرباند نام دیگر میله روکش مسی می باشد و ضخامت مس این میله های ارت حدود ۱۰۰ میکرون است . فروش میله ارت کاپر باند در سایزهای ۱۶ ۳ متری و در میله نمره ۲۰ ۳ متری هم در فروشگاه آریا ایمن آوات به فروش میرسد . از میله ارت روکش مسی برای کوبیدن در زمین استفاده میشود. و در زمین هایی که قابلیت حفر کردن چاه ارت وجود ندارد از راد مسی استفاده میشود . و همچنین از اینها به عنوان صاعقه گیر ساختمانها هم استفاده میشود و از برخورد صاعقه به ساختمان جلوگیری میکند .همچنین در هنگام کوبیدن میله ارت کاپر باند در درون زمین به هیج وجه پوشش مس آن از مغزی فولاد جدا نمیگردد .

میله ارت اتمایز سایز ۱۶

C:\Users\tita\Downloads\ارت-1-1.jpg

میله ارت اتمایز سایز ۱۶ محصول شرکت آکان می باشد و ضخامت مس آن ۲۵۴ میکرون است که به روش اتمایز روی مغزی فولاد قرار گرفته شده است و دارای ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی و تاییدیه از پژوهشگاه نیرو می باشد . و به هیچ عنوان پوشش مس روی میله در هنگام کوبیدن در زمین از مغزی فولاد جدا نمی شود . این میله ها در سایز های راد ۱/۵ متری سایز ۱۶ و میله سایز ۲۰ 5/1 متری موجود می باشد . همچنین در سایز میله های ۳ متری موجود می باشد و دارای قابلیت اتصال کوپلینگ و چکش خور به میله ارت وجود دارد . قیمت میله ارت اتمایز مقرون به صرفه تر از راد تمام مسی می باشد که هردوی آن درفروشگاه آریا ایمن آوات موجود است.

قیمت میله ارت کاپر باند

نام کالا طول میله ارت نوع پوشش مس جنس مغزی میله ارت قیمت به عدد تومان

میله ارت کاپر باند نمره 16

1.5 metr

آبکاری مس

فولاد

63.000

میله ارت کاپر باند نمره 20

1.5 metr

آبکاری مس

فولاد

110.000

میله ارت کاپر باند سایز 16

3 metr

آبکاری مس

فولاد

135.000

میله ارت کاپر باند سایز 20

3 metr

آبکاری مس

فولاد

210.000

کوپلینگ یا بوشن میله ارت 16

—-

آبکاری مس

برنج

50.000

کوپلینگ یا بوشن میله ارت 20

—-

آبکاری مس

برنج

75.000

چکش خور میله ارت سایز 16

—-

از جنس فولاد

فولاد

25.000

چکش خور میله ارت سایز 20

—-

از جنس فولاد

فولاد

35.000

راد مسی قطر ۱۴

C:\Users\tita\Downloads\unnamedیس.jpg

راد مسی قطر ۱۴ نام دیگر میله گراند می باشد و این راد را میتوان به عنوان صاعقه گیر در پشت بام استفاده استفاده قرار داد . راد قطر ۲۰ میلیمتر هم در فروشگاه آریا ایمن آوات برای فروش موجود می باشد و از نظر ضخامت کمی قطورتر از بقیه راد ها می باشد کرد . و هم میتوان این راد مسی یا روکش مسی قطر ۱۴ یا ۱۶ را داخل زمین کوبید و در سیستم چاه ارت مورد استفاده قرار میگیرد.

میله ارت کاپر باند نمره ۱۶ ۱/۵ متری

C:\Users\tita\Downloads\copper-earthing-electrode-1864959.jpg

میله ارت کاپرباند نام دیگر میله روکش مسی می باشد و ضخامت مس این میله های ارت حدود ۱۰۰ میکرون است . فروش میله ارت کاپر باند در سایزهای ۱۶ ۳ متری و در میله نمره ۲۰ ۳ متری هم در فروشگاه آریا ایمن آوات به فروش میرسد . از میله ارت روکش مسی برای کوبیدن در زمین استفاده میشود. و در زمین هایی که قابلیت حفر کردن چاه ارت وجود ندارد از راد مسی استفاده میشود . و همچنین از اینها به عنوان صاعقه گیر ساختمانها هم استفاده میشود و از برخورد صاعقه به ساختمان جلوگیری میکند .همچنین در هنگام کوبیدن میله ارت کاپر باند در درون زمین به هیج وجه پوشش مس آن از مغزی فولاد جدا نمیگردد .

میله ارت اتمایز سایز ۱۶

C:\Users\tita\Downloads\ارت-1-1.jpg

میله ارت اتمایز سایز ۱۶ محصول شرکت آکان می باشد و ضخامت مس آن ۲۵۴ میکرون است که به روش اتمایز روی مغزی فولاد قرار گرفته شده است و دارای ثبت اختراع از اداره مالکیت صنعتی و تاییدیه از پژوهشگاه نیرو می باشد . و به هیچ عنوان پوشش مس روی میله در هنگام کوبیدن در زمین از مغزی فولاد جدا نمی شود . این میله ها در سایز های راد ۱/۵ متری سایز ۱۶ و میله سایز ۲۰ 5/1 متری موجود می باشد . همچنین در سایز میله های ۳ متری موجود می باشد و دارای قابلیت اتصال کوپلینگ و چکش خور به میله ارت وجود دارد . قیمت میله ارت اتمایز مقرون به صرفه تر از راد تمام مسی می باشد که هردوی آن درفروشگاه آریا ایمن آوات موجود است.