قیمت کلمپ سیم به میلگرد آرماتور

نام کالا سایز میلگرد یا آرماتور جنس کلمپ میلگرد قیمت به عدد(تومان)

کلمپ سیم به میلگرد تا سایز 20

از سایز میلگرد 10 الی میلگرد 20

برنج آبکاری مس

23.000

کلمپ سیم به میلگرد تا سایز 30

از سایز میلگرد 22 الی میلگرد 30

برنج آبکاری مس

48.500

C:\Users\tita\Downloads\51765_373.png

توضیح بست سیم به میلگرد برای اتصال سیم مسی به میلگرد و یا آرماتور می باشد که به وسیله بست یو یا بست سیم مسی به میلگرد این اتصال را انجام میدهند که به این روش همبندی گفته میشود و جنس بست سیم به میلگرد از فلز برنج می باشد که در برابر زنگ زدگی و خوردگی بسیار مقاوم می باشد که در فروشگاه آریا ایمن آوات موجود است.